Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Iwona Mendel – Pierzchała, właścicielka strony www.thermokuchnia.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: thermokuchnia@gmail.com

Zbieranie danych osobowych

Strona www.thermokuchnia.pl zbiera dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 • Poprzez formularz kontaktowy, gdzie użytkownik podaje swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Poprzez pliki cookies, które umożliwiają analizę ruchu na stronie oraz personalizację treści.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane są w celach:

 • Umożliwienia kontaktu i odpowiedzi na zapytania użytkowników.
 • Realizacji zamówień oraz świadczenia usług oferowanych przez stronę.
 • Prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Analizy ruchu na stronie oraz poprawy jej funkcjonowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadkach, gdy użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane.
 • Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zamówień lub świadczenia usług.
 • Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku analizowania ruchu na stronie i działań marketingowych.

Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, w szczególności:

 • Dostawcom usług IT oraz hostingowych.
 • Podmiotom realizującym usługi płatnicze oraz kurierskie.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

Pliki cookies

Strona www.thermokuchnia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, analizy ruchu oraz personalizacji treści. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a użytkownicy będą informowani o ich wprowadzeniu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: thermokuchnia@gmail.com

Data ostatniej aktualizacji: 4 lipca 2024