Cookidoo 3.0 na Thermomix – Nowa wersja

Jakie są różnice między wersjami 2.0 i 3.0 Cookidoo® na Thermomix.

Cookidoo® 3.0 (199zł)

 • Wszystkie aktualne funkcje.
 • Wszystkie funkcje dostępne w przyszłości.
 • Importowanie przepisów.
 • Tworzenie własnych przepisów.
 • Modyfikowanie przepisów z Cookidoo®.
 • Korzystanie z trybów w “Utworzonych przepisach”.
 • Udostępnianie “Utworzonych przepisów”.
 • Ciągłe udoskonalenia.

Cookidoo® 2.0 (139 zł)

 • Wszystkie funkcje dostępne przed Cookidoo® 3.0.
 • Poprawki błędów i aktualizacje bezpieczeństwa.

Takie otrzymuję pytania:

Kto chce przedłużyć abonament i zapłacić 199zł, a nie 259,99zł musi zalogować się na stronie www.cookidoo.pl z poziomu PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ strona: www.cookidoo.pl !!!!!!

Przedłużając ważność konta cookidoo poprzez aplikację na telefonie trzeba zapłacić 259,99zł, ponieważ operator sklepu appstore/googleplay dolicza prowizję.

Aby uniknąć dodatkowej opłaty i zapłacić 199zł należy przedłużyć abonament cookidoo na komputerze/ laptopie na stronie www.cookidoo.pl a nie na telefonie w aplikacji. W aplikacji kosztuje więcej.


Cookidoo 3.0 – Nowy abonament

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co się wydarzy, jeśli klient nie będzie chciał zaakceptować ceny 199zł?

Zmiana ceny ze 139 na 199 zł wymaga zgody klienta. Jeśli klient nie będzie chciał wyrazić zgody- zostanie przy cenie 139 zł rocznie bez dostępu do nowych funkcji Cookidoo®.

2. Do kiedy klienci muszą wyrazić zgodę na zaakceptowanie nowej wersji Cookidoo 3.0 w cenie 199 zł?

Klienci otrzymują maila z prośbą o akceptację ceny 199 zł w terminie do 31.03.2022 ( albo do 31.01.2022 -klienci korzystający z voucherów). Wówczas muszą podjąć decyzję czy akceptują cenę 199zł, czy pozostają przy 139zł -ale wtedy bez nowych funkcji Cookidoo®.

3. Co się wydarzy jesli klient nie odczyta maila z informacją o potrzebnej zgodzie na podwyżkę abonamentu?

Taki Klient pozostanie przy abonamencie 139zł bez dostępu do nowych funkcji Cookidoo®. Aby podnieść cenę abonamentu, potrzeba jest wyraźna zgoda klienta.

4. Jaka będzie roczna cena dla klienta, któremu abonament Cookidoo® wygasa przed 31.03.2022, a jaka dla klienta, któremu abonament wygasa po 31.03.2022

Klienci z kończącym się abonamentem przed 31.03.2022:

 • jeśli zaakceptują podwyżkę ceny otrzymają pierwszy rok abonamentu w cenie 139 zł, a kolejne lata w cenie 199 zł.
 • Jeśli nie zaakceptują podwyżki ceny ich roczne abonamenty Cookidoo® wyniosą 139 zł – jednak bez dostępu do nowych funkcji Cookidoo®.

Klienci z kończącym się abonamentem po 31.03.2022:

 • jeśli zaakceptują podwyżkę ceny ich roczny abonament wyniesie 199 zł (po wygaśnięciu poprzedniego abonamentu);
 • Jeśli nie zaakceptują podwyżki ceny ich roczne abonamenty Cookidoo®wyniosą 139 zł.

5. Jaka będzie roczna cena abonamentu dla klienta, który korzysta z vouchera lub bezpłatnego
abonamentu (30 dni albo 6 miesięcy)?

Klienci z aktywnym voucherem lub bezpłatnym abonamentem w dniu 16.11.2021:

 • jeśli zaakceptują podwyżkę ceny i przejdą na Cookidoo ® 3.0 (mają na to czas do 31.01.2022) otrzymają pierwszy rok abonamentu w cenie 139 zł a kolejne lata w cenie 199 zł. Opłata zostanie pobrana w momencie
  zakończenia ważności vouchera.
 • Jeśli nie zaakceptują podwyżki ceny i pozostaną na Cookidoo ® 2.0 (mają na to czas do 31.01.2022) ich roczne abonamenty Cookidoo® wyniosą 139 zł – jednak bez dostępu do nowych funkcji Cookidoo®.

6. Czy klient, który nie wyrazi zgody na podwyżkę abonamentu, utraci dostęp do nowych kolekcji /
przepisów?

Klient, który pozostanie przy cenie 139 zł niestety nie będzie miał możliwości korzystania z nowych funkcji, ale będzie miał dostęp do nowych kolekcji / przepisów.

7. W jakim terminie klienci będą proszeni o akceptację podwyżki abonamentu?

W okresie 01.02.2022. – 31.03.2022. będziemy prosili klientów o wyrażenie zgody na nową cenę 199 zł, a
klientom, którym abonament wygaśnie w tym czasie, zaproponujemy ofertę specjalną, tj. 139 zł rocznie przez pierwszy rok (kolejne lata 199 zł).

źródło: Thermomix Polska https://www.facebook.com/ThermomixPolska/videos/573745763697311